BOGDAN WITA

 

Urodzony: 1 grudnia 1967 r. w Rybniku. Mieszka w Żorach od dzieciństwa.

 

Instrument: gitara akustyczna.

 

Rodzina: żona Mariola (pedagog), córki: Hanna i Katarzyna.

 

Hobby: sport (basen, narty, tenis), zaniedbane hobby to motoryzacja.

 

Życiowy sukces: rodzina i fakt, że udaje mu się robić to co lubi (pasja stała się zawodem).

 

Życiowa porażka: nic nie znaczące porażki.

 

Wzór i autorytet: jeden niedościgniony, duchowy… (mówił jako człowiek wierzący).

 

Początki jego kontaktu z instrumentem sięgają szkoły podstawowej, ale w rzeczywistości prawdziwą przygodę muzyczną rozpoczął w II klasie szkoły średniej, jako samouk. Udzielał się w zespołach grających szanty, piosenkę turystyczną czy religijną.

 

Pierwszą formacją, która zaistniała szerzej na lokalnym rynku muzycznym był zespół szantowy “Miondze”, którego wraz z Adamem Cebulą był inicjatorem w 1985 roku przy 90 Harcerskiej Drużynie Wodnej w Żorach.

Zespół uczestniczył w wielu festiwalach pieśni żeglarskiej, a do największych sukcesów należały:

I miejsce na I Harcerskim Festiwalu Marynistycznym w Bytomiu (1985),

II miejsce na III Festiwalu Piosenki Żeglarskiej “Tratwa ’85” w Katowicach,

III miejsce na IV Festiwalu Piosenki Żeglarskiej “Tratwa ’86” w Katowicach

oraz wyróżnienie na V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żeglarskiej “Shanty ’86” w Krakowie.

 

Równocześnie Bogdan Wita angażował się wokalnie w zespole muzyki religijnej “Granum” i uczestniczył w festiwalach “Sacro Song” w Katowicach i “Cantate Deo” w Gliwicach. To uczestnictwo nie było przypadkowe, gdyż po zakończeniu edukacji w szkole średniej wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Jednak ogromny temperament i zdolności nie tylko muzyczne, ale i organizatorskie zrodziły w nim potrzebę samorealizacji nie tylko

w środowiskach religijnych. To przyczyniło się do faktu, iż z jednej strony powrócił do zespołu “Miondze”, z drugiej zainicjował i zorganizował “I Spotkanie z Piosenką Żeglarską w Żorach SARI ’87”, którego do dnia dzisiejszego jest corocznym organizatorem. Po “SARI ’87” zespół “Miondze” uległ naturalnemu rozproszeniu, zaś propozycja grania

w zespole “Carrantuohill” w grudniu 1987 r była nieocenionym złotym środkiem w jego poszukiwaniach artystycznych.

 

Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, od 1992 do 1995 zajmował posadę animatora kulturalnego w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, gdzie dodatkowo zorganizował pracę redakcji tygodnika “Nowa Gazeta Żorska” zostając jej redaktorem naczelnym. Równocześnie od 1992 r. prowadzi agencję artystyczną “Celt”, która głównie, lecz nie wyłącznie, organizuje życie zespołu “Carrantuohill”.

 

Jego zainteresowania muzyczne sięgają nie tylko tradycyjnej muzyki irlandzkiej. Bardzo lubi muzykę w wydaniu: Phila Collinsa (“Genessis”), Stinga, Marka Knopflera, jednocześnie jest otwarty na nowe trendy w muzyce.

 

Cechy charakteru jakie posiada Bogdan Wita, (wg horoskopu celtyckiego: inteligencja, dążenie do syntezy, intuicja, zdolność przewidywania) w życiu realnym dodatkowo zdecydowanie, przebojowość, wrodzony optymizm przyczyniły się w dużej mierze do jego sposobu gry na gitarze. Jego interpretacja muzyki irlandzkiej jest świeża, “ruchliwa”, nie stroniąca od nowatorskich rozwiązań harmonicznych i rytmicznych. Ma to ogromny wpływ na ogólne brzmienie zespołu. Należy dodać, że umiejętności organizacyjne jakie posiada Bogdan Wita pozwalają na prowadzenie bogatej działalności estradowej formacji.

 

Ponadto jego zdolność elastycznej komunikacji międzyludzkiej wpływa również integrująco na zespół, co stwarza właściwą bazę do rozwoju procesu twórczego zespołu “Carrantuohill”.

 
Wypisy z pracy magisterskiej Beaty Sochackiej pt: “Fascynacja kulturą celtycką na przykładzie działalności zespołu folkowego CARRANTUOHILL”.
 

Bogdan