Zielona Wyspa Ślask

 

2019

W ramach tegorocznej edycji w Miastach Partnerskich – Katowicach, Rybniku, Żorach – przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczno-artystyczne oraz happeningi “ROWEREM po DRZEWKA” Dodatkowo 28 kwietnia w Jastrzębiu Zdroju na hali widowiskowo-sportowej odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny wraz z Rodzinnymi Zajęciami Rekreacyjno-Sportowymi, podczas którego można było wziąć udział w warsztatach ekologicznych, kulinarnych i tanecznych, obejrzeć np. ul z pszczołami dzięki stoiskom edukacyjnym Lasów Państwowych, a także posłuchać „zielonej muzyki” w wykonaniu zespołu Carrantuohill i gości. Podczas warsztatów prowadzący szczególną uwagę skupili na pokazywaniu zachowań antysmogowych oraz problemach związanych z segregacją odpadów, praktycznym wykorzystaniu odpadów, nauce gry na „ekoinstrumentach” i dbaniu o środowisko i czyste powietrze.  W trakcie happeningu „Rowerem po drzewka” dzieci pedałowały “wykręcając” jak największą ilość drzewek dla swojego miasta.

2018

W ramach tegorocznej edycji w Miastach Partnerskich przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczno-artystyczne, happeningi “ROWEREM po DRZEWKA” oraz Rodzinne Pikniki Ekologiczne, w ramach których zaplanowane były zajęcia rekreacyjno-sportowe. Można było zwiedzić śmieciarkę, wziąć udział w warsztatach ekologicznych, kulinarnych i tanecznych, przetestować rowery elektryczne, a także posłuchać „zielonej muzyki” w wykonaniu zespołu Carrantuohill i gości. Podczas warsztatów szczególną uwagę prowadzący skupili na pokazywaniu zachowań antysmogowych oraz problemach związanych z segregacją odpadów, ich praktycznym wykorzystaniu, dbaniu o środowisko i czyste powietrze. W trakcie happeningu „Rowerem po drzewka” dzieci pedałowały aby „wykręcić” jak największą ilość drzewek dla swojego miasta. Sadzenie nowych lasów odbyło się pod nadzorem lokalnych Nadleśnictw.

2017

W ramach tegorocznej edycji w Miastach Partnerskich przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczno-artystyczne oraz happeningi “ROWEREM po DRZEWKA”. W Chorzowie pod Szybem Prezydent odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny wraz z Rodzinnymi Zajęciami Rekreacyjno-Sportowymi, podczas którego można było zwiedzić śmieciarkę, wziąć udział w warsztatach ekologicznych, kulinarnych i tanecznych.  Podczas warsztatów szczególną uwagę prowadzący skupiali na recyklingu oraz problemach związanych z segregacją odpadów, praktycznym wykorzystaniu odpadów, oraz dbaniu o środowisko i czyste powietrze, a także walce ze smogiem. W trakcie happeningu „Rowerem po drzewka” dzieci pedałowały aby “wykręcić” jak największą ilość drzewek dla swojego miasta. Sadzenie Nowych Lasów odbyło się pod nadzorem lokalnych Nadleśnictw.

2016

Podczas 8 edycji kampanii w Miastach Partnerskich: Katowicach, Żorach, Rybniku, Chorzowie zostały przeprowadzone warsztaty ekologiczne, podczas których kładliśmy nacisk na uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o środowisko, zmniejszania ilości odpadów oraz oszczędzania energii. Dzieci uczyły się zasad segregacji odpadów i potrzeby recyclingu, poznały także kilka propozycji wykorzystania domowych odpadów do produkcji gier, zabawek, czy nawet instrumentów. Warsztaty połączone zostały z happeningiem „Rowerem po Drzewka”, który polegał na grupowym pedałowaniu na specjalnie skonstruowanych stojakach rowerowych. Obroty kół przeliczone zostały na ilość drzewek, z których powstał kolejny NOWY LAS. Zwieńczeniem działań był „II Rodzinny Piknik Ekologiczny” który odbył się w Chorzowie pod Szybem Prezydent. Na uczestników Pikniku czekało wiele atrakcji: warsztaty ekologiczno-artystyczne, kulinarne, taneczne, pokazy oraz nauka segregacji odpadów, Happening „Rowerem po Drzewka”, koncert „zielonej muzyki” w wykonaniu zespołu Carrantuohill i gości, pokazy i nauka tańca oraz wiele innych atrakcji.

2015

W ramach tegorocznej edycji w Miastach Partnerskich przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczno-artystyczne oraz happeningi “ROWEREM po DRZEWKA”. Podczas warsztatów szczególną uwagę prowadzący skupiali na recyklingu oraz problemach związanych z segregacją odpadów, praktycznym wykorzystaniu odpadów, nauce gry na „ekoinstrumentach” oraz dbaniu o środowisko. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak ze śmieci można stworzyć gry, zabawki oraz instrumenty muzyczne. W trakcie happeningu „Rowerem po drzewka” dzieci z wielkim zapałem pedałowały, by “wyjeździć” jak największą ilość drzewek dla swojego miasta.Każda akcja sadzenia drzewek została zakończona ogniskiem i pieczeniem kiełbaski. Dodatkowo w Chorzowie na FINAŁ Kampanii odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny podczas którego można było zwiedzić śmieciarkę, wziąć udział w warsztatach ekologicznych, kulinarnych i tanecznych, obejrzeć np. ul z pszczołami.

2014

W ramach tegorocznej edycji w czterech Miastach Partnerskich, przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne – happeningi. Podczas warsztatów dzieci na specjalnie przygotowanych systemach rowerowych pedałowały wytwarzając prąd potrzebny do uruchomienia kina, a od ilości “przejechanych” przez nie kilometrów, zależała ilość drzewek, z których powstał kolejny NOWY LAS. Dzieci z wielkim zapałem pedałowały, by “wyjeździć” jak największą ilość drzewek dla swojego miasta.

2013

Podczas 5 edycji kampanii, wzorem lat ubiegłych do udziału zaprosiliśmy Miasta Partnerskie, w których zorganizowane były warsztaty edukacyjne. Za pomocą gier i zabaw, uczyliśmy uczestników, jak w prosty sposób wprowadzić ekologię do swych domów i dbać o środowisko. Działania w każdym z Miast Partnerskich zakończyliśmy posadzeniem NOWEGO LASU. Na finał, który odbył w Katowicach zaplanowaliśmy całodniowy festyn ekologiczny „Zielona Energia”. Ekspozycja składała się z systemu rowerów, na których jeździły dzieci i młodzież, wytwarzając prąd. Wytworzony i zgromadzony prąd został wykorzystany do nagłośnienia występu muzyków uprawiających „Zieloną muzykę”. Akcji towarzyszyły różnego rodzaju ekologiczne pogadanki, gry i zabawy.

2012

W ramach 4 edycji kampanii ekologicznej ponownie z Fundacją ARKA przeprowadziliśmy w pięciu Miastach Partnerskich  warsztaty ekologiczne EKO. Dotyczyły one segregacji odpadów, oszczędzania energii elektrycznej, wykorzystywania energii odnawialnej oraz zmian klimatycznych. W każdym z Miast Partnerskich, działania i warsztaty ekologiczne zostały zwieńczone posadzeniem NOWEGO LASU. „Kino bez prądu” to festyn ekologiczny, przygotowywany jako wielki happening finałowy 4 edycji kampanii ekologicznej TAURON Zielona Wyspa Śląsk, który odbył w Katowicach.

2011

Podczas 3 edycji kampanii ekologicznej  przy współpracy z Fundacją ARKA przeprowadziliśmy ekologiczne gry i zabawy, promujące segregację odpadów i recykling, podczas których dzieci i młodzież biorące udział w warsztatach, dowiedziały się o korzyściach płynących z segregacji śmieci i o działaniach Arki w tym zakresie. W każdym z Miast Partnerskich na zakończenie działań edukacyjnych posadziliśmy NOWY LAS przy udziale dzieci i młodzieży, biorących udział w warsztatach. W ramach finałowego happeningu w centrum Katowic przeprowadziliśmy warsztaty ZIELONY KONTENER. W ogromnym kontenerze, który zwykle służy do wywożenia odpadów przygotowano ekspozycję dotyczącą problemów gospodarki odpadami. Nie zabrakło również praktycznych pokazów jak segregować śmieci, dlaczego powinniśmy odpady organiczne kompostować, jak przygotować nasze odpady, aby były dobrze posegregowane (zgniatanie puszek, butelek PET, mycie opakowań itd.).

2010

W ramach kampanii zostało posadzony NOWY LAS w WPKiW w Chorzowie.

2009

W trakcie zielonego koncertu 21marca 2010r. w DMiT w Zabrzu zostało rozdanych ponad 2tys. sadzonek drzew..